Back
District ITDA Center Today Cumulative
SRIKAKULAM Seethampeta SEETHAMPETA 0% 0%
SRIKAKULAM Seethampeta TEKKALI 40.0% 14.66%
SRIKAKULAM Seethampeta PATHAPATNAM 0% 12.66%
SRIKAKULAM Seethampeta KOTTURU 60.0% 27.33%
VIZIANAGARAM Parvathipuram BADHRAGIRI 0% 25.33%
VIZIANAGARAM Parvathipuram KURUPAM 20.0% 22.00%
VIZIANAGARAM Parvathipuram CHINNAMIRANGI 0% 12.00%
SRIKAKULAM Seethampeta PALAKONDA 0% 52.00%
VIZIANAGARAM Parvathipuram SALURU 60.0% 36.00%
VISAKHAPATNAM Paderu ARAKU 40.0% 52.66%
VISAKHAPATNAM Paderu MUNCHINGPUT 0% 6.66%
WEST GODAVARI K.R Puram BUTTAYAGUDEM 20.0% 16.66%
WEST GODAVARI K.R Puram POLAVARAM 0% 25.33%
EAST GODAVARI Rampachodavaram ADDATHIGALA 40.0% 20.0%
EAST GODAVARI Rampachodavaram KONAVARAM 20.0% 10.0%
EAST GODAVARI Rampachodavaram CHINTURU 20.0% 54.66%
EAST GODAVARI Rampachodavaram YRAMAVARAM 0% 37.33%
PRAKASAM Srisailam YARRAGONDA PALEM 40.0% 68.00%
PRAKASAM Srisailam DORNALA 0% 30.0%
KURNOOL Srisailam ATMAKURU 0% 19.33%
VISAKHAPATNAM Paderu NARSIPATNAM 60.0% 37.33%