Average Duration Back

District ITDA Center <3 Days >3 Days Total duration (in days)
SRIKAKULAM Seethampeta SEETHAMPETA 45 38 83
SRIKAKULAM Seethampeta TEKKALI 46 13 59
SRIKAKULAM Seethampeta PATHAPATNAM 20 9 29
SRIKAKULAM Seethampeta KOTTURU 46 30 76
VIZIANAGARAM Parvathipuram BADHRAGIRI 43 27 70
VIZIANAGARAM Parvathipuram KURUPAM 3 16 19
VIZIANAGARAM Parvathipuram CHINNAMIRANGI 28 7 35
SRIKAKULAM Seethampeta PALAKONDA 33 41 74
VIZIANAGARAM Parvathipuram SALURU 72 30 102
VISAKHAPATNAM Paderu ARAKU 56 42 98
VISAKHAPATNAM Paderu MUNCHINGPUT 42 10 52
WEST GODAVARI K.R Puram BUTTAYAGUDEM 17 13 30
WEST GODAVARI K.R Puram POLAVARAM 24 14 38
EAST GODAVARI Rampachodavaram ADDATHIGALA 54 12 66
EAST GODAVARI Rampachodavaram KONAVARAM 26 7 33
EAST GODAVARI Rampachodavaram CHINTURU 56 28 84
EAST GODAVARI Rampachodavaram YRAMAVARAM 40 25 65
PRAKASAM Srisailam YARRAGONDA PALEM 33 35 68
PRAKASAM Srisailam DORNALA 47 27 74
KURNOOL Srisailam ATMAKURU 30 24 54
VISAKHAPATNAM Paderu NARSIPATNAM 51 26 77