Neonatal Deaths Back

Center Today Cumulative
Tekkali00
Pathapatnam02
Kotturu01
seethampeta01
Palakonda01
Badhragiri01
Kurupam01
Chinnamirangi00
Saluru03
Araku012
Munchingput09
Narsipatnam04
Addathigala00
Yramavaram01
Chinturu05
Konavaram04
Polavaram00
Buttayagudem00
Yarragonda Palem02
Dornala01
Atmakuru00
Velugodu00
Macherla01