Neonatal Sepsis Back

Center Today September 2022 FY 2018 FY 2019 Cumulative
Tekkali0027104390
Pathapatnam00123193
Kotturu052890400
Seethampeta001121150
Palakonda002841234
Badhragiri010320
Kurupam0071975
Chinnamirangi0001350
Saluru032047273
Araku010328
Munchingput000523
Narsipatnam08471486
Addathigala02657253
Yramavaram004875
Chinturu004657
Konavaram0082536
Polavaram02846136
Buttayagudem04728135
Yarragonda Palem00315117
Dornala007743
Atmakuru041843310
Velugodu010013
Macherla020025
0 33 202 683 3422